Prezes                   Jerzy Pokropek      881-444-664 – jerzy.pokropek@osp.org.pl

Naczelnik             Andrzej Mąkal       889-230-202  – andrzej.makal@osp.org.pl

Za-Naczelnika   Mariusz Górski      503-174-333 – mariusz.gorski@osp.org.pl

Gospodarz         Mieszko Kruk       796-326-433  mieszko.kruk@osp.org.pl

 e-mail: osp@ospnw.pl