Zarząd:

Prezes – Jerzy Pokropek

Z-ca Prezesa – Agata Banach

Naczelnik – Andrzej Mąkal

Z-ca Naczelnika – Mariusz Górski

Sekretarz – Jacek Suszyński

Skarbnik – Sławomir Gorzkowski

Gospodarz – Mieszko Kruk

Członkowie – Marcin Pokropek, Cezary Haber

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marek Prusak

Sekretarz – Tomasz Adamczyk

Członek – Piotr Wiśniewski